slides

Logopedski pregled

Saznajte više
flip

U prijatnoj atmosferi za dete i roditelje koriste se savremeni testovi kako bi se utvrdio stepen detetovog postignuća i napravio plan za dalje tretmane.

Saznajte više
Logopedski tretman

Saznajte više
flip

Logopedski tretmani se planiraju u skladu sa dijagnozom i individualnim karakteristikama svakog deteta.

Saznajte više
Online logoped

Saznajte više
flip

Ova usluga je namenjena roditeljima koji ne žive u Beogradu ili su sprečeni da dođu u naš centar.

Saznajte više

O NAMA

Logopedsko – edukativni centar za bebe, decu i odrasle „Hajde da rastemo“ brine o govorno-jezičkom, kognitivnom i psiho-motornom razvoju dece kao ključnim preduslovima srećnog detinjstva i sigurnog puta ka odrastanju.

Uredan govor i jezik, pažnja i razvijena motorika direktno utiču na savladavanje školskih obeveza (pisanje, čitanje, računanje), odnose u porodici, socijalizaciju odnosno celokupni kvalitet života deteta i porodice.

Nakon temeljne dijagnostike i informisanja roditelja započinju se tretmani koji su visoko individualizovani i usklađeni s potrebama i potencijalima svakog mališana.

img-fluid

Mirjana Ostojić

Diplomirala 2004. godine na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Stručni ispit položila u Ministarstvu zdravlja čime stiče licencu za rad i zvanje zdravstveni saradnik-dipl.defektolog logoped.

Od 2004. do 2016.godine  aktivno uključena u sve aktivnosti NVO “Dečje srce” za pomoć deci i odraslima sa smetnjama u razvoju. Zaposlena na mestu logopeda i programskog konsultanta u okviru tima usmerenog ka proceni i pripremi dece i osoba sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život, obavljanje svakodnevnih aktivnosti i usvajanje prihvatljivih društvenih ponašanja.

Kroz dijagnostiku, logopedske tretmane, organizovanje radionica, kreiranje didaktičkih materijala, savetodavni rad sa roditeljima, edukaciju volontera, edukaciju radnika u oblasti socijalne zaštite,  struktuisanje rada dnevnih boravaka i aktivnu pripremu dece za što samostalniji život stiče neprocenjivo iskustvo u radu sa osobama iz spektra autizma, Daunovog sindroma, ADHD-a i  drugih poteškoća.

img-fluid
Saradnja sa osiguravajućim kućama

Saradnja sa osiguravajućim kućama

Poštovani roditelji, logopedsko - edukativni centar ``Hajde da rastemo`` ima potpisan ugovor o saradnji sa Generali osiguranjem. Korisnicima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja su pokriveni troškovi logopedskog pregleda i logopedskih tretmana u zavisnosti od polise. Postoji mogućnost pokrivanja troškova i preko ostalih osiguravajućih kuća.

Preporuke roditelja:

Zakažite pregled

Pišite nam

rastemocentar@gmail.com

Posetite nas

Žarka V. Pucara 21/1, Banovo brdo

Pozovite nas

064/184-69-71