Dečiji razvoj karakterišu određene zakonitosti pa ipak ne razvijaju se sva deca istom brzinom i ne uče sve veštine u isto vreme. Svaka naučena veština predstavlja osnovu za usvajanje narednih. U tabeli prikazani pokazatelji urednog razvoja deteta predstavljaju samo okvirne vrednosti i prosečne mogućnosti za decu određenog uzrasta. Različit tempo napredovanje deteta zavisi od detetovih potencijala, uslova života i   podsticanja od strane roditelja.

Od 0 do 2 meseca

 • Zvonko plače;
 • Reaguje na iznenadne zvuke i šumove;
 • Dobro guta;
 • Dobro vuče dok sisa;
 • Dobro otvara i zatvara usta.

Od 2 do 4 meseca

 • Reaguje na zvukove, okrećući glavu prema prema izvoru zvuka;
 • Pojava grupe glasova D, G, B;
 • Gukanje kao oblik raspevavanja;
 • Produkcija glasova BA, KA, GA;
 • Pojava bezvučnih ploziva P, T;
 • Kod vokalizacie trećeg glasa dodaje se vokal ili konsonant (eae…b, eae…u);
 • Zaustavlja pogled na majčinim očima (posmatra pokretanje majčinih usana, prilikom njenog obraćanja).

Od 4 do 6 meseci

 • Povezivanje vokala u slogove;
 • Prati pogledom kretanje predmeta;
 • Primećuje sitne predmete koji se nalaze na stolu;
 • Podizanje jezika;
 • Ovladavanje osnovnim pokretima artikulacionih organa;
 • Pojava glasova H, F, V iz grupe frikativa;
 • Određenom vokalizacijom ili gukanjem daje do znanja da je prepoznalo majku;
 • Vrši modulaciju glasa, kao pri pevanju;
 • Prilikom pevanja dete vrši promenu dužine, jačine i visine glasa;
 • Glasno se smeje, u nekim trenucima zadovoljstvo izražava i kroz vrištanje.

Od 6 do 8 meseci

 • Pravilno lokalizuje izvor zvuka;
 • Plače uz izgovaranje m…m…m…mmmm;
 • Sve više nerazumljivo brblja;
 • Jasno spaja dva sloga (ba-ba, ta-ta…)
 • Razume reč: NE!;
 • Razume i odaziva se na sopstveno ime;
 • Pljeska rukama.

Od 8 do 12 meseci

 • Auditivna percepcija je usmerena na glasove maternjeg jezika;
 • Izgovara određeni broj fonema tj. fonemskih skupova;
 • Formira slogove koje ponavljanjem pretače u reči;
 • Formiraju se reči koje su asocijacija za određene ljude i predmete;
 • Pojava prve smišljene reči (mama, tata…);
 • Pokušava da izgovori nove reči;
 • Sluša i imitira zvukove iz svoje okoline;
 • Ume da pokaže: ,,Gde je pametna glava?,, ili ,,Gde zeka pije vodu?,, ;
 • Zna da taši;
 • Dobri pokreti žvakanja i gutanja;
 • Razume naređenje ,,Daj mi to..,, ;
 • Izvršava naloge poput: ,,Dođi,, ili ,, Nemoj,, ;
 • Rečnik se uvećava za oko 200 reči.

Od 1 do 2 godine

 • Pravi proste rečenice, tj. spajanje imenice i glagola
  (Mama daj, Tata ide…);
 • Imenuje predmete na zahtev;
 • Prepoznaje predmete na slici (kuća, maca, kuca…);
 • Upotrebljava ružne reči;
 • Odgovara na pitanje ,,Kako se zoveš?,, ;
 • Odgovara na pitanje ,,Kako pas laje?,, ;
 • Traži rečima da jede i da pije;
 • Saopštava svoje želje i namere;
 • Agramatične rečenice;
 • Ima rečnik od prosečno 300 reči;
 • Zna da imenuje nekoliko osnovnih boja;
 • Vodi razgovor sa igračkama;
 • Pokazivanje delova tela;
 • Može da sluša priče i da posmatra slike koje su vezane za datu priču.
img-fluid

3 godine

 • Može da broji do tri;
 • Ponavlja dva od tri besmislena sloga;
 • Sebe zove imenom;
 • Koristi zamenicu JA;
 • Može da upoređuje određene boje;
 • Zna da recituje pesmicu;
 • Od šest pokazanih predmeta, dete tačno imenuje tri;
 • Pokazuje prstima koliko ima godina;
 • Pravilno crta krug;
 • Ima fond od 600 do 800 reči;
 • Upotrebljava priloge, predloge i prideve;
 • Imenuje jednostavne radnje;
 • Koristi negativne rečenice;
 • Razume pitanje: ,,Šta leti,šta skače,šta pliva?,, ;
 • Postavlja pitanje: Ko?, Šta?.
img-fluid

4 godine

 • Rečnik sadrži od 1200 do 1500 reči;
 • Ponavlja tri od pet besmislenih slogova;
 • Broji do pet;
 • Govori o događajima;
 • Pokazuje levu i desnu stranu;
 • Zna da nacrta kvadrat;
 • Zna pesmice od dve i tri strofe;
 • Imitira govor i ponašanje odraslih;
 • Kombinuje predikat i objekat;
 • Pažnja deteta tj. njegova igra može da traje do 10ak minuta;
 • Igra se izmišljenih igara;
 • Zna da razlikuje suprotnosti
  (veliko-malo, bata-seka, otvoreno zatvoreno, puno-prazno…);
 • Koristi prideve koji se odnose na veličinu;
 • Pravilno upotrebljava prošlo vreme: Video, sedeo, išao;
 • Priča priču na osnovu slika;
 • Pogađanje stvari, na osnovu upotrebne definicije.
img-fluid

5 godina

 • Potpuno gramatičan govor;
 • Rečnik se sastoji od 1800- 2200 reči;
 • Pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika (sa 5,5 godina);
 • Razlikuje jutro od večeri;
 • Pravilno i po redosledu prepričava priču;
 • Broji u nizu do deset;
 • Poznaje sva četiri godišnja doba;
 • Može da ponovi četiri od pet besmislenih slogova;
 • Zna da nacrta trougao;
 • Zna da razlikuje osnovne boje;
 • Može da izvrši tri uzastopna naređenja;
 • Postavljanje pitanja: Kada? , Kako?;
 • Pažljivo sluša pričanje priče i do pet minuta;
 • Razume poređenje: lepo, lepše, najlepše;
 • Može da opiše predmet, igračku i sliku.
img-fluid

6 godina

 • U rečniku ima preko 2000 reči;
 • Pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika;
 • Prepoznaje rimovanje reči;
 • Upotrebljava reči koje se odnose na sled događaja: pre i posle;
 • Zna da broji do 10, unapred i unazad;
 • Koristi reči: juče, sutra, jutro, podne;
 • Pronalazi reč u paru suprotnosti;
 • Zna da nabroji dane u nedelji;
 • Može da koristi i do 15 sinonima za ,,IĆI,,
  (hodati, marširati, skakati, trčati, juriti…);
 • Koristi prosto proširene rečenice;
 • Razume značenje reči ,,u sredini,, ili ,,između,, ;
 • Zna da napiše svoje ime;
 • Zna da kaže svoje ime i prezime.
img-fluid

7 godina

 • Pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika;
 • Raspon aktivnog rečnika je od 3000 do 4000 reči;
 • Rečenica se sastoji od 7 do 10 reči;
 • Objašnjava nešto na pitanje: ,,Zašto,, ;
 • Sastavlja priče na zadatu temu;
 • Zna da broji do 20, unapred i unazad;
 • Slike opisuje složenijim pojmovima;
 • Vrši analizu i sintezu reči od 4-5 glasova;
 • Pravi razliku između godišnjih doba;
 • Može da koristi  sinonime za ,,IĆI,, ;
 • Pita za značenje nepoznate reči;
 • Zna da kaže svoju adresu, broj telefona…;
 • Zna da piše i da čita vlastito ime i prezime;
 • Razgovara sa grupom vršnjaka o sličnim iskustvima.

(Izvor https://zelenaucionica.com/razvojne-norme-deteta-od-0-7-godina/ Tamara Vasić master defektolog- logoped)