Mirjana Ostojić

Dipl.defektolog-logoped, reedukator psihomotorike

Osnivač logopedsko-edukativnog centra “Hajde da rastemo” u Beogradu

Diplomirala 2004. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. Stručni ispit položila u Ministarstvu zdravlja čime stiče licencu za rad i zvanje zdravstveni saradnik-dipl.defektolog logoped.

Od 2004. do 2016.godine aktivno uključena u sve aktivnosti NVO “Dečje srce” za pomoć deci i odraslima sa smetnjama u razvoju. Zaposlena na mestu logopeda i programskog konsultanta u okviru tima usmerenog ka proceni i pripremi dece i osoba sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život, obavljanje svakodnevnih aktivnosti i usvajanje prihvatljivih društvenih ponašanja. Kroz dijagnostiku, logopedske tretmane, organizovanje radionica, kreiranje didaktičkih materijala, savetodavni rad sa roditeljima, edukaciju volontera, edukaciju radnika u oblasti socijalne zaštite,  struktuisanje rada dnevnih boravaka i aktivnu pripremu dece za što samostalniji život stiče neprocenjivo iskustvo u radu sa osobama iz spektra autizma, Daunovog sindroma, ADHD-a i drugih poteškoća.

Paralelno sa radom u NVO „Dečje srce“ u periodu od 2005. Do 2006. godine završava pripravnički staž u trajanju od 12 meseci na Vojno medicinskoj akademiji VMA kao defektolog-logoped na kabinetima za pedijatriju i neurologiju i psihijatriju gde stiče posebno iskustvo u tretmanu mucanja kod dece i odraslih, kao i tretmanu afazičnih bolesnika.

2006. defektolog-logoped u osnovnoj školi „NH Dušan Dugalić“
2007. defektolog-logoped u osnovnoj školi „Sava Jovanović Sirogojno“
2008. defektolog-logoped u školi „NH Dušan Dugalić“ gde sprovodi logopedske tretmane sa decom koja imaju različite govorno-jezičke poteškoće.

Od 2010. Do 2011.godine u trajanju od 12 meseci radi na mestu defektologa i nacionalnog rukovodioca u okviru NVO „Educaid onlus“ u Nišu na polju deinstitucionalizacije dece sa smetnjama u razvoju i podsticanju razvoja socijalnih usluga.

2017. godine osniva logopedsko – edukativni centar „Hajde da rastemo“ za bebe, decu i odrasle sa idejom da kroz posebne programe i tretmane upotrebi stečena znanja iz kliničke prakse, školstva i socijalnog sektora.

Kontinuirano se usavršava kroz brojne edukacije iz oblasti rada sa decom i odraslima sa teškoćama u psiho-motornom, senzornom  i govorno-jezičkom razvoju.

Seminari i edukacije:

 • Obuka „Defektološka dijagnostika, reedukacija i neuropsihološka rehabilitacija“ centar za reedukaciju emocija i ponašanja «Tvrđava» Osposobljena za reedukatora psihomotorike
 • Seminar „Problemi sa kojima se susreću osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju i njihovi roditelji“, „Dečje srce“
 • Seminar „Radioničarski rad sa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju“,,, „Dečje srce“
 • Seminar „Inkluzija dece ometene u razvoju u redovne škole“, Institut za psihologiju filozofskog fakulteta
 • Seminar „Značaj dečije igre“, Valdorf društvo
 • Montesori edukacija, osposobljena za Montesori vaspitača, Montesori društvo Srbije
 • Trening „Masaža beba“, International Association od Infant Massage, licencirani istruktor masaže beba
 • Seminar „Senzori u razvoju deteta“ , Ordinacija iz psihijatrije „Dr Selaković“
 • Edukacija „Marte Meo–prirodna podrška razvoju“ , osposobljena za MarteMeo praktičara, Akademija za razvojnu rehabilitaciju- Klinika za dečije bolesti, Zagreb
 • Trening ABA-Applied Behaviour Analyses, Alexandra C. Comarniceanu, BCBA
 • Edukacija „Kroz igru do deteta“ , centar Coralina, Zagreb
 • Obuka „Škola životnih veština“ – program obuke profesionalaca za procenu i pripremu osoba sa smetnjama u razvoju za što samostalniji život , trener programa, Ministarstvo rada i socijalne politike
 • Edukacija „Kako komunikacijom oblikovati snažan mozak kod deteta“ , Harfa Zagreb

Trenutno pohađa specijalističke studije rane intervencije u detinjstvu na Medicinskom fakultetu  u Novom Sadu.

Udata i majka dvoje dece.

Kontaktirajte nas na broj telefona 0641846971 i informišite se o tretmanima.

img-fluid